EU 27/21 Evropská digitální dekáda – digitální cíle do roku 2030; T:3.3.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování počáteční posouzení dopadů (Inception Impact Assessments) k Evropské digitální dekádě – digitální cíle do roku 2030.

V návaznosti na návrh předsedkyně Evropské komise týkající se společného digitálního plánu do roku 2030 stanoví toto sdělení vizi toho, co bude pro Evropany znamenat úspěšná realizace digitální transformace do roku 2030.
Iniciativa obsahuje:

  • jasnou ambici opírající se o společné cíle
  • digitální zásady sloužící lidem
  • rámec pro rozšíření evropských strategických kapacit prostřednictvím projektů zahrnujících více zemí
  • strukturu řízení mezi EU a členskými státy a opatření zaměřená na spolupráci s veřejností.

Níže naleznete dokument – EU 27_21 EK Počáteční posouzení dopadů – Ares(2021)1152850 v anglickém jazyce (v českém jazyce bohužel není k dispozici) ve formátu pdf.
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu  eupripominkovani@komora.cz  do 3. 3. 2021.

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/