EU 27/20 Systém EU pro obchodování s emisemi – aktualizovaná pravidla pro leteckou dopravu T:21.8.2020

Evropská komise zveřejnila počáteční posouzení dopadů (Inception Impact Assessments) k Systému EU pro obchodování s emisemi – aktualizovaná pravidla pro leteckou dopravu). K iniciativě bude později následovat veřejná konzultace v podobě dotazníku

Tato iniciativa je součástí širšího balíčku právních předpisů v rámci Zelené dohody pro Evropu. Spočívá v návrhu úpravy systému EU pro obchodování s emisemi tak:

  • aby se realizoval program kompenzace a snižování emisí oxidu uhličitého v mezinárodním civilním letectví (CORSIA) v souladu s cíli EU v oblasti klimatu do roku 2030,
  • aby se zvýšil podíl povolenek dražených v rámci systému pro provozovatele letadel a přispívalo se tak k dalšímu snižování emisí skleníkových plynů.

Níže naleznete dokument – EU 27_20 EK Počáteční posouzení dopadů – Ares(2020)3515933 v anglickém jazyce (v českém jazyce bohužel není k dispozici) ve formátu pdf.
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu  eupripominkovani@komora.cz  do 21. 8. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/