EU 27/18 Veřejná konzultace hodnocení rámce EU pro zdanění energetických produktů a elektřiny, T: 21.5.2018

Evropská komise vypsala konzultaci k hodnocení rámce EU pro zdanění energetických produktů a elektřiny.

Cíl konzultace: 

  • Energie se využívá prakticky ve všech odvětvích hospodářství a v domácnostech. Pravidla týkající se zdanění energie jsou složitá, protože existují různé daňové sazby v závislosti na využití energie, k nimž se ještě přidává rozsáhlý repertoár nepovinných režimů daňových úlev a osvobození od daně, takže mezi zdaněním spotřeby energie v různých hospodářských odvětvích panují velké rozdíly. Daná problematika se tedy týká velkého počtu zúčastněných stran.
  • Cílem této konzultace je shromáždit věcné informace, údaje a poznatky a zjistit, jak uživatelé provádění směrnice o zdanění energie vnímají, protože tak bude možné určit, zda aktuální úroveň zdanění pohonných hmot, topných paliv a elektřiny podle různých ustanovení směrnice stále plní svůj účel, zejména z hlediska zajištění řádného fungování vnitřního trhu.

V příloze naleznete dotazníky s otázkami v anglickém jazyce ve formátu pdf i word. 

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-eu-framework-taxation-energy-products-and-electricity_cs?utm_source=T%C3%BDdenn%C3%AD+p%C5%99ehled+CEBRE&utm_campaign=2a8e4e04f7-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_23&utm_medium=email&utm_term=0_f18d5ae61b-2a8e4e04f7-30151573

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 21.6.2018.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/