EU 26/16 Konzultace k hodnocení činnosti Evropské nadace odborného vzdělávání, T: 10. 6. 2016

Evropská komise zveřejnila konzultaci týkající se hodnocení činnosti Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF) v období let 2011 až 2014.

Evropská nadace odborného vzdělávání působí v rámci politik vnějších vztahů Evropské unie a jejím cílem je pomáhat třetím zemím s lepším rozvojem lidského kapitálu. Proto se snaží podporovat přístup k celoživotnímu učení a rozvoji dovedností a schopností.) ze dne 16. prosince 2008 o zřízení ETF.

Tato veřejná konzultace je určena k podpoře externího hodnocení Evropské nadace odborného vzdělávání, uskutečněného na základě čl. 24 nového Nařízení Evropského parlamentu a Rady (č. 1339/2008).

Toto hodnocení se týká činností ETF během období let 2011 až 2014. Cílem tohoto hodnocení je získat názory zúčastněných stran prostřednictvím řady metod včetně průzkumů a rozhovorů.

Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve verzi pdf v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Jakékoliv náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz a to nejpozději do 10. 6. 2016.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/