EU 26/20 Přezkum obezřetnostních pravidel týkajících se pojištění a zajištění (směrnice Solventnost II), T:20.8.2020

Evropská komise zveřejnila počáteční posouzení dopadů (Inception Impact Assessments) Přezkumu obezřetnostních pravidel týkajících se pojištění a zajištění (směrnice Solventnost II). K iniciativě bude později následovat veřejná konzultace v podobě dotazníku

Za účelem ochrany pojistníků musí pojišťovny v EU vyčlenit dostatek kapitálu na pokrytí neočekávaných ztrát během krize, provádět důkladné interní hodnocení rizik a zveřejňovat určité relevantní informace.

Tato pravidla obsažená ve směrnici o kapitálové přiměřenosti budou přezkoumána a případně zjednodušena u menších podniků. Jedná se zejména o:

  • opatření týkající se dlouhodobých záruk
  • solventnostní kapitálový požadavek
  • minimální kapitálový požadavek
  • dohled nad firmami či jejich skupinami působícími v různých zemích EU

Níže naleznete dokument – EU 26_20 EK Počáteční posouzení dopadů – Ares(2020)3437326 v anglickém jazyce (v českém jazyce bohužel není k dispozici) ve formátu pdf.
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu  eupripominkovani@komora.cz  do 20. 8. 2020.