EU 26/18 Veřejná konzultace na téma, zda v EU zavést rozhodnutí týkající se závazných informací v oblasti určení celní hodnoty, T: 18.5.2018

Evropská komise vypsala konzultaci na téma, zda v EU zavést rozhodnutí týkající se závazných informací v oblasti určení celní hodnoty.

Cílem této konzultace je získat názory zainteresovaných stran na tato témata:

  • Jaký by byl zájem a potřeba zahájit na základě celního kodexu Unie případnou iniciativu Komise ke stanovení právního základu pro závazné informace o celní hodnotě.
  • Jaká by byla případná oblast působnosti závazných informací o celní hodnotě a na které položky (složky) celní hodnoty zboží by se taková rozhodnutí vztahovala.
  • Výsledky budou zahrnuty do obecnějšího projektu Generálního ředitelství pro daně a celní unii týkajícího se analýzy potřeby, důležitosti, rozsahu, proveditelnosti a dopadů případné iniciativy Evropské komise, která by vedla k zavedení závazných informací o celní hodnotě na úrovni EU.

V příloze naleznete dotazníky s otázkami v českém jazyce ve formátu pdf i word. 

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/info/consultations/establishment-eu-decisions-advance-rulings-relating-binding-information-field-customs-valuation_cs?utm_source=T%C3%BDdenn%C3%AD+p%C5%99ehled+CEBRE&utm_campaign=2a8e4e04f7-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_23&utm_medium=email&utm_term=0_f18d5ae61b-2a8e4e04f7-30151573

/jak-na-