EU 25/17 EK Konzultace k seznamu projektů společného zájmu v oblasti energetické infrastruktury, ropy a inteligentních energetických sítí, T:14.6.2017

Komise zahájila konzultace ohledně seznamu navrhovaných projektů společného zájmu v oblasti energetické infrastruktury, ropy a inteligentních energetických sítí. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 z roku 2013 o pokynech pro transevropskou energetickou infrastrukturu určuje 9 prioritních koridorů a 3 tematické oblasti a definuje postup a kritéria pro projekt, který se má stát tzv. projektem společného zájmu (PCI). Identifikace jednotlivých projektů je založena na regionálním přístupu a je prováděna regionálními skupinami. Regionální skupiny pak hodnotí projekty na základě obecných a specifických kritérií stanovených v nařízení. Posuzuje se zejména přínos jednotlivých projektů k integraci trhu, udržitelnosti, bezpečnosti dodávek a konkurenci. Zhodnocení navržených projektů bude provedeno v nadcházejících měsících a regionální skupiny rozhodnou o seznamech projektů společného zájmu v létě roku 2017. Cílem této konzultace je shromáždit názory na potřeby jednotlivých projektů z pohledu energetické politiky EU, která by skloubila jak bezpečnost dodávek, integraci trhu tak i hospodářskou soutěž a udržitelnost.
Dotazníky s otázkami k těmto konzultacím naleznete v anglickém jazyce v souborech typu Excel v příloze této stránky. Další informace o těchto konzultacích a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest-0 a https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest-additional-projects-oil-and-smart .
Svoje náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 14. 6. 2017.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/