EU 25/16 EK – Veřejná konzultace v rámci iniciativy pro začínající podniky, T: 10. 6. 2016

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci v rámci iniciativy pro začínající podniky. Tato veřejná konzultace si klade za cíl získat přímou zpětnou vazbu od příslušných zúčastněných stran a komunit, za účelem zlepšení podnikatelského prostředí pro začínající podniky v EU.

Informace získané z této veřejné konzultace pomohou při identifikaci možných řešení a navrhování nové politika či podpůrných opatření, a to na úrovni EU i na úrovni jednotlivých členských států, s cílem řešit potřeby začínajících podniků po celou délku jejich životního cyklu.

Konzultační dotazník sleduje životní cyklus podniku, který je rozdělen do tří hlavních fází:

  • Stand-up fáze
  • Start-up fáze
  • Scale-up fáze

Dotazník obsahuje otázky týkající se každé fáze životního cyklu firmy, uvádí příklady politických opatření či podpor pro zúčastněné subjekty, a to s cílem reflektovat své znalosti a odborné poznatky pro lepší tvorbu politik.Dokument s otázkami a slovník pojmů k této konzultaci naleznete v anglickém i českém jazyce ve verzi pdf v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.Jakékoliv náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz a to nejpozději do 10. 6. 2016.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/