EU 25/15 Konzultace k realizaci systému pro sledovatelnost a bezpečnostní prvky u tabákových výrobků; T: 17. 7. 2015

Evropská komise zpracovala veřejnou konzultaci ohledně realizace evropského systému pro sledovatelnost a bezpečnostní prvky podle článků 15 a 16 směrnice 2014/40/EU o tabákových výrobcích.

Cílem této konzultace je diskutovat s výrobci tabákových výrobků, velkoobchodníky, distributory tabákových výrobků, poskytovateli dotčených služeb a vládními a nevládními organizacemi systémy a operativní nástroje pro sledování a bezpečnostní prvky tabákových výrobků pro jejich kontrolu a pro účely boje nelegálního obchodu s nimi.

Konzultace byla zpracována na základě zprávy Výkonné agentuře Evropské komise pro spotřebitele, zdraví a potraviny vycházející ze zpracování dopadové studie k této problematice. Dopadová studie byla publikována 7. května 2015 a je k dispozici zde.

Komentáře získané v rámci této konzultace budou významným podkladem k budoucí implementaci a fungování tohoto systému.

Konzultační dokument s podrobnějším popisem k této problematice v anglickém jazyce je k dispozici v příloze této stránky.

Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Své připomínky k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz  a to nejpozději do 17. července 2015.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/