EU 25/21 Bezpečnost silničního provozu – snadná montáž alkoholových imobilizérů do vozidel; T:25.2.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování Návrh nařízeníbezpečnosti silničního provozu– snadná montáž alkoholových imobilizérů do vozidel.

Alkoholové imobilizéry zlepšují bezpečnost silničního provozu tím, že řidičům brání v řízení, pokud je hladina alkoholu v jejich krvi vyšší než určitý limit. Tato zařízení nejsou v EU povinná, avšak po prvním prodeji mohou být do vozidel namontována dodatečně. Výrobci vozidel proto budou muset poskytnout buď normalizovaný konektor, nebo srozumitelný návod s nezbytnými pokyny, jak toto zařízení nainstalovat. Požadavky v rámci této iniciativy vycházejí ze stávající normy EN 50436.

Níže naleznete dokumenty – EU 25_21 EK Návrh nařízení a EU 25_21 EK Příloha v anglickém jazyce ve formátu pdf (český jazyk či jiný formát bohužel nejsou k dispozici)
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu  eupripominkovani@komora.cz   do 25. 2. 2021.