EU 25/20 Dosažení Evropského prostoru vzdělávání, T:20.8.2020

Evropská komise zveřejnila Roadmap k Evropskému prostoru vzdělávání. K iniciativě bude později následovat veřejná konzultace v podobě dotazníku

Vzdělávání, odborná příprava a dovednosti budou hrát při zotavení EU z pandemie COVID-19 klíčovou úlohu a napomohou při budování ekologičtější, digitální a odolnější Evropy.

Tato iniciativa navrhuje vizi Evropského prostoru vzdělávání založeného na kvalitním a inkluzivním/celoživotním učení. Klade si za cíl zajistit, aby měli mladí lidé přístup k tomu nejlepšímu vzdělání a odborné přípravě a mohli si najít pracovní uplatnění kdekoli v Evropě.

Stanoví konkrétní opatření a cíle pro vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025.

Níže naleznete dokument – EU 25_20 EK Roadmap – Ares(2020)3853487 v anglickém jazyce (v českém jazyce bohužel není k dispozici) ve formátu pdf.
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu  eupripominkovani@komora.cz  do 20. 8. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/