EU 25/18 Veřejná konzultace výměna údajů pro účely boje proti podvodům v oblasti DPH v rámci elektronického obchodu, T: 11.4.2018

Evropská komise vypsala konzultaci o výměna údajů pro účely boje proti podvodům v oblasti DPH v rámci elektronického obchodu. 

Cíl konzultace:

  • Problém podvodů s DPH v oblasti elektronického obchodování (přeshraniční prodej zboží a služeb ze strany podniků spotřebitelům) a jeho evropský rozměr.
  • Otázka, zda stávající právní rámec EU pro boj proti podvodům v oblasti DPH poskytuje daňovým orgánům států EU vhodné nástroje pro boj proti podvodům s DPH v elektronickém obchodu.
  • Otázka, zda by harmonizace přístupu na úrovni EU mohla daňovým orgánům států EU poskytnout lepší nástroje pro boj proti podvodům s DPH v elektronickém obchodu.
  • Dopad různých variant politiky boje proti podvodům, náklady regulace a práva jednotlivců, včetně problematiky soukromí a ochrany osobních údajů.

V příloze naleznete dotazníky s otázkami v českém jazyce ve formátu pdf i word. 

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/info/consultations/exchange-vat-payment-data_cs?utm_source=T%C3%BDdenn%C3%AD+p%C5%99ehled+CEBRE&utm_campaign=2a8e4e04f7-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_23&utm_medium=email&utm_term=0_f18d5ae61b-2a8e4e04f7-30151573

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 11.4.2018.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/