EU 24/17 EK Přezkum pokynů pro analýzu trhu a posuzování významné tržní síly (SMP), T: 21. 6. 2017

Evropská komise zveřejnila veřejnou konzultaci o přezkumu pokynů pro analýzu trhu a posuzování významné tržní síly (dále jen „pokyny SMP“), které Komise zveřejňuje na základě článku 15 Rámcové směrnice o společném regulačním rámci pro sítě a služby elektronických komunikací z roku 2002. Při posuzování, zda jsou podnikatelské subjekty ve společném dominantním postavení na trhu, mají vnitrostátní regulační úřady za úkol postupovat podle právních předpisů Společenství a v nejvyšší míře zohledňovat pokyny SMP. Cílem přezkumu SMP pokynů je jejich včasná aktualizace pro zavedení nového evropského předpisu o elektronických komunikacích. Aktualizace pokynů zohlední změny na telekomunikačních trzích a nedávný vývoj regulatorních opatření a práva hospodářské soutěže.
Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve formátu pdf i word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-review-significant-market-power-smp-guidelines_cs .
Svoje náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 21. 6. 2017.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/