EU 24/16 EK – Veřejná konzultace ke kontrole účelnosti EU legislativy ve stavebnictví; T: 6. 6. 2016

Evropská komise zveřejnila veřejnou konzultaci týkající se kontroly účelnosti EU legislativy v sektoru stavebnictví. Konzultace se zabývá základními postupy a problémy upravenými právními nástroji EU ve stavebnictví.

Cílem této konzultace je shromáždit zkušenosti, pohledy a názory zainteresovaných stran a veřejnosti o dopadu současných právních předpisů EU pro stavebnictví. Výsledky konzultace budou využity při kontrole účelnosti ve stavebnictví, kterou v současnosti připravuje Komise a její dokončení je plánováno do konce roku 2016.

Kontrola účelnosti je součástí Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (Regulatory Fitness and Performance Programme, REFIT). Program REFIT zahrnuje komplexní, na základě důkazů podložené posouzení současného regulačního rámce a zhodnocení, zda je daný regulační rámec pro daný účel vhodný. REFIT konkrétně hodnotí relevantnost, účelnost, účinnost, soudržnost a přidanou hodnotu zmíněného právního rámce EU.

Kontrola účelnosti se zaměřuje na celkem 15 legislativních textů EU v politických oblastech vnitřního trhu, energetické účinnosti, životního prostředí, zdraví a bezpečnosti. Konkrétněji je zaměřena na ustanovení v rámci těchto textů EU, které by mohly mít vliv na sektor stavebnictví..

Dokument s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve verzi pdf v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Jakékoliv náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz a to nejpozději do 6. 6. 2016.

Související soubory