EU 24/09 Průzkum k inovační politice EU; T:19.10.2009

Evropská komise plánuje na jaře roku 2010 vydat Evropský inovační akt, který by byl dokumentem navazujícím na Lisabonskou strategii.

K tomuto účelu žádá podnikatele o vyplnění dotazníku s 12 otázkami týkajícími se současné inovační politiky EU.

 Otázky se týkají hodnocení přístupu Komise, potřeby specifického přístupu k jednotlivým sektům, úpravy nástrojů k podpoře inovace, možných překážek, potřebné spolupráce na regionální, národní a evropské úrovni, možnosti přístupu podnikatelů k financování těchto aktivit, stejně tak jako kvantitativní a kvalitativní vymezení cílu budoucí Evropské inovační politiky. Podrobnější informace k tomuto tématu včetně znění otázek naleznete na stránkách Komise věnovaných tomuto průzkumu. Na těchto stránkách dole naleznete také seznam podkladových materiálů, se kterými je třeba se před zodpovězením dotazníku seznámit. Vyplněný dotazník a případné připomínky, prosím, zasílejte na adresu: eupripominkovani@komora.cz do 19. října 2009. Vyplněný dotazník můžete také zaslat přímo Evropské komisi na adresu uvedenou na výše zmíněných stránkách a to nejpozději do 16. listopadu 2009.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/