EU 24/23 Certifikace pohlcování uhlíku; T:24.2.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatého Komisí k pravidlům certifikace pohlcování uhlíku.

Tato iniciativa navrhne pravidla EU v oblasti certifikace pohlcování uhlíku. V jejím rámci budou vypracována nezbytná pravidla pro sledování, hlášení a ověřování pravosti pohlcení uhlíku. Cílem je rozšířit udržitelné pohlcování uhlíku a podpořit využívání inovativních řešení pro zachycování, recyklaci a ukládání CO2 zemědělci, lesníky a průmyslovými odvětvími. To představuje nezbytný a významný krok k začlenění pohlcování uhlíku do politik EU v oblasti klimatu.

Níže naleznete dokumenty – EU 24_23 EK Návrh nařízení COM(2022)672, EU 24_23 EK Přílohy 1 – 2  a EU 24_23 EK Souhrn posouzení dopadů ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 24. 2. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/