EU 24/21 Přezkum předpisů týkajících se vysokorychlostního širokopásmového připojení v EU; T:24.2.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultacipřezkumu předpisů týkajících se vysokorychlostního širokopásmového připojení v EU.

Účelem předpisů EU o vysokorychlostním širokopásmovém připojení (směrnice 2014/61/EU) je umožnit lidem rychlé připojení k internetu a zároveň snížit související náklady.

Cílem této iniciativy je přezkoumat předpisy s ohledem na technologický, tržní a regulační vývoj a:

  • umožnit rychlejší a účinnější zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou, včetně optických a 5G
  • zajistit soulad předpisů s evropským kodexem pro elektronické komunikace
  • prozkoumat možné záruky v oblasti životního prostředí.

Níže naleznete dotazník – EU 24_21 EK Přezkum předpisů týkajících se vysokorychlostního širokopásmového připojení v EU v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu  eupripominkovani@komora.cz  do 24. 2. 2021.

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/