EU 24/20 Veřejně přístupná data, T:20.8.2020

Evropská komise zveřejnila počáteční posouzení dopadů (Inception Impact Assessments) k iniciativě týkající se Veřejně přístupných dat – dostupnosti veřejných datových souborů. K iniciativě bude později následovat veřejná konzultace v podobě dotazníku

Účelem příslušných předpisů EU je umožnit novým informačním produktům a inovacím (zejména v oblasti umělé inteligence) přístup k více informacím financovaným z veřejných prostředků.

V rámci této iniciativy vznikne seznam „vysoce hodnotných“ datových souborů z veřejného sektoru (jedná se o soubory, jejichž opětovné využití představuje velký přínos pro společnost i hospodářství). Tyto soubory by měly být:

  • opakovaně použitelné (bezplatně), a to s využitím aplikačního programovacího rozhraní
  • k dispozici ve strojově čitelném formátu
  • ke stažení ve velkém objemu (kdykoli je to možné)

Níže naleznete dokument – EU 24_20 EK Počáteční posouzení dopadů – Ares(2020)3977569 v anglickém jazyce (v českém jazyce bohužel není k dispozici) ve formátu pdf.
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu  eupripominkovani@komora.cz  do 20. 8. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/