EU 24/18 Veřejná konzultace týkající se hodnocení soudržnosti politik Evropské unie ve prospěch rozvoje (2009–2016), T: 14.5.2018

Evropská komise vypsala konzultaci týkající se hodnocení soudržnosti politik Evropské unie ve prospěch rozvoje (2009–2016). 

Cíl konzultace:

  • Rada a Evropský parlament si vyžádaly nezávislé posouzení dosaženého pokroku týkajícího se závazku soudržnosti politik EU ve prospěch rozvoje.
  • Hodnocení období 2009–2016, které GŘ DEVCO zadalo externímu dodavateli, poskytne zúčastněným stranám celkové nezávislé posouzení činnosti EU v oblasti soudržnosti politik ve prospěch rozvoje. Rovněž poslouží k určení nejdůležitějších vyvozených poznatků a k přípravě doporučení, jak zlepšit stávající činnost a kam v budoucnu směřovat při rozhodování o dalším přístupu EU k soudržnosti politik v této oblasti.
  • Cílem této konzultace je získat zpětnou vazbu od co nejširšího spektra zainteresovaných stran, a to i v partnerských zemích, ohledně otázek, které byly v rámci hodnocení analyzovány. Výsledky veřejné konzultace budou zohledněny při sestavování hodnotící zprávy.

V příloze naleznete dotazníky s otázkami v anglickém jazyce ve formátu pdf i word. 

Daląí informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-european-unions-policy-coherence-development-2009-2016_cs?utm_source=T%C3%BDdenn%C3%AD+p%C5%99ehled+CEBRE&utm_campaign=2a8e4e04f7-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_23&utm_medium=email&utm_term=0_f18d5ae61b-2a8e4e04f7-30151573

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 14.5.2018.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/