EU 23/17 EK – Konzultace týkající se FINTECH: konkurenceschopnější a inovativnější evropský finanční sektor, T: 11. 6. 2017

EU 23/17 EK – Konzultace týkající se FINTECH: konkurenceschopnější a inovativnější evropský finanční sektor, T: 11. 6. 2017
Komise se prostřednictvím konzultace snaží získat názory od zúčastněných stran na další postup v oblasti FinTech. Účelem konzultace je získat informace týkající se nových technologií v oblasti finančních služeb a jejich možných dopadů na evropský finanční sektor, a to jak z pohledu poskytovatelů finančních služeb, tak i z pohledu spotřebitelů. Konzultace se dále snaží odpovědět na otázku, zda regulační a kontrolní rámec podporuje rozvoj technologických inovací v souladu s principy technologické neutrality, proporcionality a integrity. Získaná zpětná vazba pomůže Komisi posoudit, zda a jak dokáže FinTech učinit jednotný trh finančních služeb konkurenceschopnější a účinnější.
Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve formátu pdf i word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-fintech_cs#details .
Svoje náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 11. 6. 2017.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/