EU 23 /23 Insolvenční právo; T: 20.2.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh směrnice přijaté Komisí k insolvenčnímu právu – větší konvergence vnitrostátních právních předpisů kvůli podpoře přeshraničních investic

Účinné insolvenční právo je pro investory jedním z hlavních kritérií při rozhodování o tom, zda investovat v zahraničí. Větší důvěra v přeshraniční financování posílí v Unii kapitálové trhy. V rámci této iniciativy se budeme zabývat nejdůležitější rozdíly mezi vnitrostátními právními předpisy o úpadku podniků (nebankovních), které představují překážky pro řádné fungování unie kapitálových trhů. Zvážíme oprávněné zájmy všech skupin věřitelů – investorů, státní pokladny, zaměstnanců i spotřebitelů.

Níže naleznete dokumenty – EU 23 _23 EK Návrh směrnice COM(2022)702, EU 23_23 EK Příloha  a EU 23_23 EK Souhrn posouzení dopadů ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 20. 2. 2023.