EU 23/22 Požadavky na ekodesign – aktualizace energetických štítků T:11.2.2022

Komise vypsala výzvu pro sběr informací k posouzení dopadů opatření týkajících se aktualizace energetických štítků.
Požadavky na ekodesign u:

  • vodních čerpadel
  • klimatizátorů vzduchu typu vzduch-vzduch, tepelných čerpadel typu vzduch-vzduch a ventilátorů
  • bubnových sušiček pro domácnosti

V rámci této konzultace budou zváženy nové nebo zdokonalené požadavky na ekodesign, pokud jde o minimální energetickou náročnost, účinné využívání zdrojů a informace o výrobku.

Níže naleznete dokumenty v českém jazyce:
EU 23_22 EK Předložení informací pro posouzení dopadů – Ares(2022)475658 (vodní čerpadla)
EU 23_22 EK Předložení informací pro posouzení dopadů – Ares(2022)475851 (čerpadla vzduch-vzduch)
EU 23_22 EK Předložení informací pro posouzení dopadů – Ares(2022)475988 (bubnové sušičky)

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 11.2.2022.