EU 23/21 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – strategický rámec EU (2021-2027), T:24.2.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultacibezpečnosti a ochraně zdraví při práci – strategický rámec EU (2021-2027).

Cílem této veřejné konzultace je posoudit kvalitu a provádění strategického rámce pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014-2020 a získat vstupní informace pro budoucí strategický rámec na období 2021-2027. Snahou je zachovat a zlepšit vysokou úroveň zdravotních a bezpečnostních norem pro pracovníky EU (rovněž ve světle nejnovějších událostí) a pomoci s přípravou na případné další hrozby a krizové situace.

Níže naleznete dotazník – EU 23_21 EK Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu  eupripominkovani@komora.cz  do 24. 2. 2021.