EU 23/18 Veřejná konzultace týkající se ekodesignu chladniček, myček nádobí, praček, televizních přijímačů, počítačů a svítidel a jejich označování energetickými štítky, T: 23.4.2018

Evropská komise vypsala konzultaci o ekodesignu chladniček, myček nádobí, praček, televizních přijímačů, počítačů a svítidel a jejich označování energetickými štítky. 

Cíl konzultace:

  • Evropská unie stanovila soubor požadavků na ekodesign chladniček, myček nádobí, praček a praček se sušičkou, televizních přijímačů, počítačů a elektrických světelných zdrojů a svítidel a jejich označování energetickými štítky. Tyto požadavky platí ve všech členských státech, a tím vytvářejí rovné podmínky pro výrobce a umožňují spotřebitelům porovnávat výrobky v celé Unii (podrobnější informace o těchto a dalších požadavcích naleznete na internetových stránkách Europa)
  • Konzultace také poslouží k získání dalších podnětů a názorů od členských států, orgánů veřejné správy, průmyslových skupin, nevládních organizací a dalších zainteresovaných subjektů.
  • Výsledky Komise dále využije jako podklad k hodnocení a posouzení dopadů v rámci přípravy předpisů specifických pro každou skupinu výrobků.

V příloze naleznete dotazníky s otázkami v českém jazyce ve formátu pdf i word. 

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-and-review-ecodesign-and-energy-labelling-regulations-energy-labels_cs?utm_source=T%C3%BDdenn%C3%AD+p%C5%99ehled+CEBRE&utm_campaign=2a8e4e04f7-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_23&utm_medium=email&utm_term=0_f18d5ae61b-2a8e4e04f7-30151573

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 23.4.2018.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/