EU 22/16 Veřejná konzultace týkající se hodnocení doporučení Komise o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích v EU T: 23.5.2016

Evropská komise zveřejnila veřejnou konzultaci týkající se hodnocení doporučení Komise ze dne 7. května 2009 o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích v EU (2009/396/ES).

Cílem této konzultace je vyhodnotit dopady uvedeného doporučení na vnitřním trhu EU. Konzultace usiluje o názory zainteresovaných stran a subjektů, zda by současný regulační přístup k poplatkům měl být zachován, či pozměněn.

Dotazníkový dokument konzultace se dělí do dvou sekcí:

– Retrospektivní (hodnocení vlivu současného doporučení Komise)

– Výhledová (posouzení potřeby dalších opatření na úrovni EU a možných změn)

Na základě získaných odpovědí, Komise vyhodnotí, do jaké míry dosáhlo doporučení Komise svých cílů a zda je zapotřebí další opatření na úrovni EU, aby splnilo cíle předpisového rámce pro sítě a služby elektronických komunikací.

Dokument s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve verzi pdf v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Jakékoliv náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz a to nejpozději do 23. 5. 2016.

Související soubory

/jak-na-