EU 22/22 Užitková vozidla – hmotnosti a rozměry (hodnocení); T:11.2.2022

Komise vypsala výzvu pro sběr informací k posouzení dopadů opatření týkajících se hmotností a rozměrů užitkových vozidel.

Podle stávajících pravidel EU musí užitková vozidla v EU přepravující zboží nebo cestující po silnici splňovat požadavky na přípustnou hmotnost a rozměry.

Cílem této iniciativy je posoudit, zda tato pravidla:

  • zajišťují fungování jednotného trhu,
  • zlepšují environmentální výkonnost těchto vozidel a zároveň zajišťují bezpečnost silničního provozu.

Níže naleznete dokument – EU 22_22 EK Předložení informací pro posouzení dopadů – Ares(2022)478559 v českém jazyce.
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 11. 2. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/