EU 22/21 Úřad EU pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA); T:22.2.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování počáteční posouzení dopadů (Inception Impact Assessments) k Úřadu EU pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA). K iniciativě bude později následovat veřejná konzultace v podobě dotazníku.

Koronavirová pandemie nám ukázala, že řešení zdravotních krizí je potřeba koordinovat na úrovni EU. Poukázala nám na nedostatky v sestavování prognóz, například co do vztahu poptávky a nabídky, připravenosti či vhodných nástrojů reakce. Úřad EU pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA) poslouží jako ústřední prvek snah o posílení Evropské zdravotnické unie. Měla by se zlepšit připravenost na závažné přeshraniční zdravotní hrozby, umožní se rychlá dostupnost potřebných protiopatření, přístup k náležitým nástrojům a jejich rychlá distribuce.

Níže naleznete dokument – EU 22_21 EK Počáteční posouzení dopadů – Ares(2021)674649 v anglickém jazyce (v českém jazyce bohužel není k dispozici) ve formátu pdf.
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu  eupripominkovani@komora.cz  do 22. 2. 2021.