EU 22 /19 Maximální sazby za hlasové hovory z mobilních telefonů i pevných linek v EU, T: 6.11.2019

Evropská komise v současné době připravuje legislativní opatření týkající se sazeb, které mohou operátoři účtovat za ukončení volání ze sítě ostatních operátorů v jejich síti (terminační sazby).

Podle evropského kodexu pro elektronické komunikace (dále jen „kodex“) musí Komise do 31. prosince 2020 přijmout akt v přenesené pravomoci, jímž stanoví jednotnou celounijní maximální sazbu za ukončení hlasového volání v mobilních sítích a jednotnou maximální sazbu za ukončení hlasového volání v pevných sítích

Kodex stanoví zásady, kritéria a parametry, které by Komise měla při stanovení eurosazeb použít. Obsahují i požadavek, aby maximální sazby vycházely z úhrady nákladů některého z efektivních operátorů, čímž by se zabránilo nepřiměřeným velkoobchodním cenám a přispělo se ke klíčovým politickým cílům kodexu, tj. podporovat hospodářskou soutěž a zájmy občanů a přispívat k rozvoji vnitřního trhu

Níže naleznete dotazník v češtině s otázkami ve formátu pdf.

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5354501/public-consultation_cs

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 6. 11. 2019