EU 2/17 EK – Přezkum směrnice o čistých vozidlech, T: 19. 3. 2017

Evropská komise zahájila přezkum směrnice č. 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel ze dne 23. dubna 2009. Tato směrnice vyžaduje, aby veřejné orgány, jiní zadavatelé a někteří provozovatelé zohledňovali při nákupu silničních vozidel energetické a ekologické dopady, včetně spotřeby energie a emisí CO2. Cílem je podporovat a podněcovat trh s čistými a energeticky účinnými vozidly a posílit přínos odvětví dopravy v oblasti životního prostředí, klimatu a energetiky.
Komise v současné době provádí hodnocení dopadů směrnice pro její případnou revizi.
Evropská komise prostřednictvím této konzultace vyzývá zúčastněné strany a veřejnost, aby vyjádřily svůj názor na:
– adekvátnost současných ustanovení směrnice v souvislosti se zaváděním čistých vozidel v EU prostřednictvím veřejných zakázek;
– zjištěné problémy a předběžné příležitosti pro politické odezvy na problémy, jež byly zjištěny Komisí při hodnocení dopadů směrnice.

Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve formátu PDF i Word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/consultations/2016-clean-vehicles.

Vaše náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 19. 3. 2017.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/