EU 2/16 Konzultace o smluvním partnerství veřejného a soukromého sektoru pro kybernetickou bezpečnost; T:4. 3. 2016

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci o smluvním partnerství veřejného a soukromého sektoru pro kybernetickou bezpečnost a o případných doprovodných opatřeních.

V květnu roku 2015 přijala Evropská komise strategii jednotného digitálního trhu (DSM), která zajišťuje vytvoření smluvního partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) pro kybernetickou bezpečnost v oblasti technologií a poskytuje řešení pro online zabezpečení sítě. Evropská komise touto konzultací usiluje o názory a podněty zúčastněných stran týkající se činností kybernetické bezpečnosti veřejného a soukromého sektoru, jakož i případných dalších politických opatření, která by mohla stimulovat evropský kybernetický průmysl.

S ohledem na standardizaci kybernetické bezpečnosti, tato konzultace doplňuje veřejnou konzultaci o vývoji standardů v oblasti ICT plánu: „Standardy v jednotném digitálním trhu: stanovení priorit a zajišťování dodávek“, ve kterém je kybernetická bezpečnost jednou z oblastí, ke kterým se vztahuje. Komise využije zpětnou vazbu z této konzultace ke zřízení smluvního partnerství veřejného a soukromého sektoru pro kybernetickou bezpečnost v průběhu roku 2016.

Konzultační dokument s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve verzi pdf v příloze této stránky.

Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Jakékoliv náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripomikovani@komora.cz a to nejpozději do 4. března 2016.

Související soubory

/jak-na-