EU 21/17 EK Hodnocení Evropského celního seznamu chemických látek (ECICS), T.: 1. 6. 2017

Komise zahájila konzultaci týkající se hodnocení Evropského celního seznamu chemických látek (ECICS). ECICS je informační nástroj, který svým uživatelům umožňuje jednodušší identifikaci a klasifikaci chemických látek. Hodnocení ECICS se zaměřuje na evaluaci jeho efektivnosti, účinnosti, soudržnosti, udržitelnosti a relevanci. Komise prostřednictvím této veřejné konzultace umožňuje zainteresovaným subjektům vyjádřit se k ECICS a posoudit jeho fungování. Výsledky získané prostřednictvím této konzultace budou dále využity při jeho dalším formování.
Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve formátu pdf a word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/open-public-consultation-evaluation-european-customs-inventory-chemical-substances-ecics_en .
Své náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 1. 6. 2017.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/