EU 21/16 Veřejná konzultace týkající se revize finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Unie, T: 13. 5. 2016

Evropská komise zveřejnila veřejnou konzultaci týkající se revize finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Unie. Tato konzultace si klade za cíl shromáždit názory zainteresovaných stran a subjektů na připravovanou revizi finančních nařízení o souhrnném rozpočtu EU.

Cílem této revize je zjednodušit regulační a finanční podmínky, definovat jasný rámec odpovědnosti a připojit dodatečnou součinnost a flexibilitu při plnění rozpočtu.

Konzultace se zaměřuje na finanční pravidla pro:

  • Finanční nástroje (například záruky)
  • Nepřímé řízení (pomocí partnerské organizace pro řízení finančních prostředků EU)
  • Rozhodnutí o financování (víceleté trvání, základními prvky)
  • Zjednodušení pro příjemce, včetně zjednodušené nákladové možnosti
  • Předcházení střetu zájmů
  • Vytvoření „jednotného souboru pravidel“
  • Sbližování pravidel pro různé typy výdajů (např. grantů a finančních nástrojů)

Dokument s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve verzi pdf v příloze této stránky. V příloze zároveň naleznete současná pravidla upravující obecný rozpočet EU.

Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Jakékoliv náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz a to nejpozději do 13. 5. 2016.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/