EU 2/11 Veřejná konzultace k budoucnosti finančních nástrojů EU; T: 10. 1. 2011

Evropská komise v nedávné době zahájila veřejnou konzultaci na téma budoucnost finančních nástrojů vnější spolupráce EU s názvem „What funding for EU external action after 2013?“.

Výstupy této konzultace poslouží Evropské komisi jako jeden z důležitých podkladů pro vypracování série legislativních návrhů, které určí podobu jednotlivých finančních nástrojů vnější spolupráce v rámci nového víceletého finančního rámce EU po roce 2013. Do veřejné konzultace se může zapojit široký okruh účastníků – od jednotlivců, přes nevládní či mezinárodní organizace až po členské státy.

Jednotnou pozici za státní správu České republiky k této konzultaci připravuje ve spolupráci s dalšími resorty Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) jako hlavní gestor finančních nástrojů vnější spolupráce. V této souvislosti žádá MZV zástupce podnikatelského sektoru a neziskových organizací k zaslání svých názorů k této konzultaci, které hodlá ve své pozici také zohlednit.

Podkladový materiál a dotazník s otázkami Evropské komise dostupné pouze v anglickém jazyce jsou uvedeny v příloze.

Své příspěvky k této konzultaci prosíme zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz a to nejpozději do 10. ledna 2011.

Samotná konzultace Evropské komise je dostupná v anglickém jazyce na stránkách: https://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5240_en.htm

Pokud byste odpovídali na konzultaci Evropské komise přímo, informujte nás prosím o Vašem příspěvku také.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/