EU 21/23 Reforma uspořádání trhu s elektřinou v EU; T:1.2.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k reformě uspořádání trhu s elektřinou v EU.

Tato reforma se zaměřuje na aspekty, které je nutné naléhavě změnit, aby se zvýšila odolnost trhu a snížil dopad cen plynu na účty za elektřinu. Zároveň by měla podpořit transformaci energetiky.

Smyslem reformy je rychle poskytnout občanům a podnikům EU během probíhající krize a otopného období 2023/2024 přidanou hodnotu. Zahrnuje změny nařízení (EU) 2019/943 o vnitřním trhu s elektřinou, směrnice (EU) 2019/944 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a nařízení (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (REMIT).

U otázky „How do you rate a possible prolongation of the inframarginal revenue cap according to the following criteria“ známkujte prosím na škále 0-10 (0 je vůnbec nepreferujeme, 10 je rozhodně preferujeme)

Níže naleznete dotazník – EU 21_23 EK Reforma uspořádání trhu s elektřinou v anglickém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný formát ani jazyk není momentálně k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 1.2.2023.