EU 21/21 Politická reklama – zvýšení transparentnosti, T:21.2.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování počáteční posouzení dopadů (Inception Impact Assessments) k pravidlům politické reklamy a zvýšení její transparentnosti. K iniciativě bude později následovat veřejná konzultace v podobě dotazníku.

Komise hodlá předložit balíček opatření k zajištění větší transparentnosti politické reklamy. Opatření jsou aktuální zvláště nyní, kdy se politické kampaně přesouvají stále více na internet.

Tato iniciativa se zaměřuje na hospodářské subjekty, politické strany EU a další aktéry. Cílem je:

  • podporovat fungování jednotného trhu pro reklamní služby
  • zajistit transparentnost zdrojů a účelu reklamy
  • bojovat proti dezinformacím a zásahům do demokratických systémů zemí EU

Níže naleznete dokument – EU 21_21 EK Počáteční posouzení dopadů – Ares(2021)622166 v anglickém jazyce (v českém jazyce bohužel není k dispozici) ve formátu pdf.
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu  eupripominkovani@komora.cz  do 21. 2. 2021.