EU 21 /19 Inovativní malé a střední podniky (program Horizont Evropa) T: 1.11.2019

Cílem iniciativy je pomoci inovativním malým a středním podnikům růst a stát se součástí globálních hodnotových řetězců a nových trhů, a přispívat tak k evropské konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu.
Partnerství pomůže rozvíjet inovativní produkty, procesy a služby financováním kooperativního výzkumu a inovací napříč hranicemi a zaváděním opatření podporujících pronikání na trh.

Cíl konzultace:
Cílem této veřejné konzultace je získat názory na navrhovaná institucionalizovaná evropská partnerství v rámci budoucího programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa (2021–2027). Konzultace se zaměřuje zejména na celkovou potřebu a plánované zaměření případných evropských partnerství. Program Horizont Evropa bude vedle jednotlivých projektů a misí v oblasti výzkumu a inovací podporovat evropská partnerství s cílem řešit společné priority ve spolupráci s členskými státy, soukromým sektorem, nadacemi a dalšími zúčastněnými stranami.

Níže naleznete dotazník v anglickém jazyce (česká verze bohužel není k dispozici) s otázkami ve formátu pdf.

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972378/public-consultation_cs

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 1. 11. 2019

 

/jak-na-