EU 21/18 Veřejná konzultace týkající se definice výrobku pro účely nařízení EU o těžbě dřeva, T: 2.4.2018

Evropská komise vypsala konzultaci týkající se definice výrobku pro účely nařízení EU o těžbě dřeva.

 Cíl konzultace:

  • V návaznosti na hodnocení účinnosti a fungování nařízení EU o těžbě dřeva během prvních dvou let jeho uplatňování bylo zjištěno, že nařízení se aplikuje na značné množství dřevařských výrobků, avšak ne všechny spadají do oblasti jeho působnosti.
  • Hodnocení dospělo k závěru, že Evropská komise by mohla zvážit změnu definice výrobku pro účely tohoto nařízení, přičemž by provedla posouzení dopadů jednotlivých možností.
  • Evropská komise proto přistupuje k posouzení dopadů s cílem analyzovat možné změny definice výrobku pro účely výše uvedeného nařízení. Jako součást tohoto posouzení a v souladu s pokyny Komise pro zlepšování právní úpravy se provádí rozsáhlá konzultace se zúčastněnými stranami.
  • Cílem této veřejné konzultace je shromáždit podklady a názory na případnou změnu definice výrobku pro účely nařízení. Stěžejní otázka konzultace tedy zní, zda by se stávající definice výrobku pro účely tohoto nařízení měla změněno či nikoli, a pokud ano, v jakém rozsahu.

V příloze naleznete dotazníky s otázkami v anglickém jazyce ve formátu pdf i word. 

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-product-scope-eu-timber-regulation_cs

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 2.4.2018.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/