EU 20/17 EK Konzultace o programu Erasmus+ a předchozích programech, T: 26. 5. 2017

Komise zahájila hodnocení programu Erasmus+ a předchozích programů. Cílem konzultace je zhodnotit relevantnost jednotlivých cílů programu Erasmus+, účinnost opatření přijatých k jejich dosažení a efektivitu jejich provádění. Konzultace slouží taktéž ke shromáždění názorů na soudržnost programu a na jeho přidanou hodnotu, pokud jde o výzvy a příležitosti v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu, v porovnání s tím, čeho by mohly dosáhnout členské státy samostatně bez opatření na evropské úrovni. Konzultace se dále zabývá předchůdci programu Erasmus+ (tj. program Celoživotní učení, Mládež v akci, Erasmus Mundus atd.) a některé otázky se týkají i možného nástupnického programu v období od roku 2020.

Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve formátu pdf i word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/consultations/erasmus-plus-mid-term-evaluation-2017_en .
Svoje náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 26. 5. 2017.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/