EU 20/16 Konzultace ke zlepšení mechanismů řešení sporů týkajících se dvojího zdanění, T: 30. 4. 2016

Evropská komise zveřejnila veřejnou konzultaci na téma zlepšení mechanismů řešení sporů týkajících se dvojího zdanění. Tato veřejná konzultace je součástí připravovaného akčního plánu pro spravedlivé a efektivní zdanění právnických osob v Evropské unii. Konzultace je zaměřena zejména na zlepšení mechanismu, kterým se řeší spory týkající se dvojího zdanění.

K dvojímu zdanění dochází, jestliže různé členské státy zdaňují tentýž příjem. Může to představovat závažnou daňovou překážku pro podniky působící v několika členských státech a vytvářet zbytečné náklady a administrativní zátěž. Dvojí zdanění uvnitř jednotného trhu ohrožuje přeshraniční investice a vede k narušování hospodářství a nedostatečné výkonnosti.

Obecným cílem této iniciativy je vytvořit příznivější investiční a podnikatelské prostředí a dosáhnout větší právní jistoty v době, kdy nedávné změny vedly ke zvýšení daňové transparentnosti a boji proti daňovým podvodům a daňovým únikům, které v budoucnu mohou zapříčinit exponenciální nárůst sporů.

Tato konzultace si klade za cíl získat názory všech zainteresovaných stran, zejména na:

  • význam odstranění dvojího zdanění pro podniky, které působí přes hranice;
  • dopad a účinnost uvedených omezení v mechanismu řešení sporů týkajících se dvojího zdanění pro firmy a podniky se sídlem v EU;
  • jak by tyto mechanismy mohly být zlepšeny;
  • řešení, která jsou diskutovány.

Dokument s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve verzi pdf v příloze této stránky.

Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Jakékoliv náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz a to nejpozději do 30. dubna 2016.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/