EU 20/15 Konzultace o opravných prostředcích v oblasti veřejných zakázek; T: 20. 6. 2015

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k revizi opravných prostředků v oblasti veřejných zakázek.

Možnost využití opravných prostředků u veřejných zakázek upravují Směrnice 89/665/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce a Směrnice 92/13/EHS, o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se uplatňování pravidel Společenství pro postupy při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací.

Obě tyto směrnice byly významně novelizovány Směrnicí 2007/66/ES, kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek.

Směrnice 2007/66/ES by měla v letošním roce podléhat zhodnocení na základě tzv. REFIT (Regulatory Fitness and Performance programme).

Cílem tohoto zhodnocení je proto posouzení efektivnosti fungovaní zavedených směrnic a jejich možná revize.

Konzultační dokument s otázkami k této problematice v anglickém jazyce je k dispozici v příloze této stránky.

Informace o konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Své připomínky k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz; a to nejpozději do 20. června 2015.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/