EU 20/23 Městské odpadní vody; T:17.2.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh směrnice přijaté Komisí k pravidlům EU o čištění městských odpadních vod.

Zajištění nezávadnosti a bezpečnosti městských odpadních vod je nezbytné pro ochranu veřejného zdraví i životního prostředí. Toto zásadní téma evropské politiky tvoří součást směrnice o čištění městských odpadních vod. Cílem uvedené iniciativy je provést revizi směrnice na základě nedávného hodnocení, v němž bylo zjištěno několik nedostatků, a rovněž s ohledem na řešení nových potřeb společnosti.

Níže naleznete dokumenty – EU 20_23 EK Návrh směrnice COM(2022)541, EU 20_23 EK Příloha  a EU 20_23 EK Souhrn posouzení dopadů ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 17. 2. 2023.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/