EU 20/22 Aktualizace (revize) sdělení o definici trhu; T:10.2.2022

Komise vypsala výzvu pro sběr informací k posouzení dopadů opatření týkajících se právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže – aktualizace (revize) sdělení o definici trhu.

Definice trhu se v příslušných právních předpisech EU používají ke stanovení hranic hospodářské soutěže mezi podniky. V roce 1997 vydala Komise sdělení o definici trhu, aby vysvětlila svůj přístup k vymezení relevantních výrobkových a zeměpisných trhů.

Účelem této iniciativy je v návaznosti na hodnocení provést revizi tohoto sdělení, aby byla zajištěna jeho přesnost a aktuálnost. Stanoví se rovněž jasný a konzistentní přístup k definici trhu v případech antimonopolních opatření a spojování podniků napříč odvětvími.

Níže naleznete dokument – EU 20_22 EK Předložení informací pro posouzení dopadů – Ares(2022)415975 v českém jazyce.
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 10. 2. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/