EU 20/20 Evropská strategie adaptace na změnu klimatu T:14.8.2020

Evropská komise zveřejnila konzultaci k Evropské strategii adaptace na změnu klimatu v rámci tzv. Zelené dohody pro Evropu připravuje novou strategii, která má pomoci EU přizpůsobit se dopadům této změny. Strategie se zaměří na:

  • podporu investic do ekologických řešení
  • zvýšení odolnosti ekonomiky vůči změně klimatu
  • zvýšení odolnosti klíčové infrastruktury
  • zahrnutí klimatických faktorů do řízení rizik
  • zlepšení prevence a připravenosti.

Níže naleznete dotazník – EU 20_20 EK Evropská strategie adaptace na změnu klimatu v českém jazyce v pdf.
Vyplněný dotazník zasílejte prosím na adresu  eupripominkovani@komora.cz do 14. 8. 2020.

/jak-na-