EU 2/23 Materiály určené pro styk s potravinami, T:9.1.2023

Evropská komise zeveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k revizi pravidel EU týkajících se materiálů určených pro styk s potravinami.

Jedná se např. o potravinové obaly, kuchyňské a stolní nádobí a zařízení na zpracování potravin).

Cílem této iniciativy je modernizovat tato pravidla tak, aby:

  • byla zajištěna bezpečnost potravin a vysoká úroveň ochrany veřejného zdraví
  • omezena přítomnost a používání nebezpečných chemických látek
  • byly zohledněny nejnovější pokroky ve vědě a technologii
  • byly podpořeny inovace a udržitelnost prosazováním bezpečných, opětovně použitelných a recyklovatelných řešení a aby byl omezen dopad daného odvětví na životní prostředí

Níže naleznete dotazník – EU 2_23 EK Materiály určené pro styk s potravinami v českém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný formát není momentálně k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 9.1.2023.