EU 2/22 Odpovědnost za výrobky – přizpůsobení pravidel odpovědnosti digitálnímu věku a oběhovému hospodářství; T:3.1.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k občanskoprávní odpovědnosti týkající se přizpůsobení pravidel odpovědnosti digitálnímu věku, umělé inteligenci a oběhovému hospodářství.

Investice do vznikajících technologií a jejich přijetí ze strany společnosti vyžadují právní jistotu a důvěru. Stávající pravidla vztahující se na výrobky například zajišťují, aby výrobci odškodňovali spotřebitele za škody způsobené vadnými výrobky.

Tato iniciativa navrhuje upravit rámec tak, aby zohledňoval vývoj související s přechodem na oběhové a digitální hospodářství, pokud jde o odpovědnost za škody způsobené novými a modernizovanými výrobky. Iniciativa se bude rovněž zabývat výzvami, které přináší umělá inteligence.

Níže naleznete dotazník – EU 2_22 EK Občanskoprávní odpovědnost v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 3.1.2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/