EU 2/20 Veřejná konzultace k návrhům pokynů pro státní podporu ETS. T: 5.3.2020

V souladu se sdělením Zelená dohoda pro Evropu je cílem návrhů pokynů pro státní podporu EU ETS snížení rizika úniku uhlíku související s nepřímými náklady na ETS a pobídka k modernizaci výrobních procesů.

Členské státy mohou částečně kompenzovat nepřímé náklady na emise, kterým čelí průmyslová odvětví v důsledku systému EU pro obchodování s emisemi (ETS), pokud je to v souladu s pokyny pro opatření státní podpory v rámci EU ETS.

Platnost stávajících pokynů skončí dne 31. prosince 2020. Proto je nutné je revidovat pro další obchodní období počínající 1. ledna 2021.

Účelem konzultace je shromáždit zpětnou vazbu od všech zúčastněných stran o návrhu nových pokynů pro obchodování s emisemi před jejich přijetím v průběhu roku 2020. Zainteresované strany by měly zejména posoudit, zda jsou návrhy pokynů dobře navrženy tak, aby řešily riziko úniku uhlíku v důsledku k nepřímým nákladům na emise (zejména pokud jde o způsobilá odvětví pro kompenzaci), při zachování motivace ETS k nákladově efektivní dekarbonizaci hospodářství a minimalizaci narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu.

Níže naleznete dokumenty – Návrh pokynů k některým opatřením státní podpory v souvislosti se systémem obchodování s ETS po 2021  a Vysvětlující poznámku v češtině ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu Návrh pokynů zasílejte prosím ve formátu word (pokud by šlo o obsáhlejší připomínky, posílejte je prosím v AJ) na adresu eupripominkovani@komora.cz do 5. 3. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/