EU 2/19 Konzultace o úloze eura v oblasti energetiky; T: 22. 3. 2019

Evropská komise vypsala konzultaci týkající se úlohy eura v oblasti energetiky.

Používání eura v transakcích s energetickými komoditami zůstává malé. Při průměrné roční účetní ceně ve výši 300 miliard eur je EU zdaleka největším dovozcem ropy a zemního plynu, avšak méně než 20 % našeho dovozu energie je oceněno a zaplaceno v eurech.
V prosinci 2018 zveřejnila Komise sdělení, které uvádí výhody posílené mezinárodní role eura a navrhuje iniciativy na posílení své úlohy v klíčových strategických odvětvích, včetně energetiky, surovin, potravinových komodit a dopravy.
Rovněž přijala doporučení o mezinárodní úloze eura v oblasti energetiky, které je doplněno pracovním dokumentem útvarů Komise.

Cíl konzultace:
Veřejná konzultace má za cíl shromáždit názory zúčastněných stran na nejlepších způsobech provádění doporučení.

Dotazník v anglickém jazyce (česká verze není dostupná) s otázkami naleznete níže ve formátu pdf.

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-role-euro-field-energy_cs

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 22. 3. 2019.

Soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/