EU 19/17 EK Iniciativa EU týkající se omezení plateb v hotovosti, T: 26. 5. 2017

Komise ve svém sdělení z roku 2016 o akčním plánu pro další zintenzivnění boje proti financování terorismu uvádí, že k financování terorismu se ve velké míře používají hotovostní platby. V této souvislosti vyzvala Rada pro hospodářské a finanční věci Komisi k prošetření, zda je třeba zavést přiměřené omezení plateb v hotovosti, které převyšují určité stropy. Podle Komise by limitované platby v hotovosti spolu s dalšími opatřeními proti praní peněz mohly být jedním z prostředků boje proti trestné činnosti a jejímu financování. Komise si od této iniciativy dále slibuje zjednodušení průběhu vyšetřování, díky nimž je možné vysledovat finanční operace, ke kterým v rámci teroristické činnosti dochází. Cílem konzultace je seznámit se s názorem veřejnosti na případná opatření EU v oblasti omezení hotovostních plateb většího objemu s cílem zabránit financování terorismu.
Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v českém jazyce ve formátu PDF i Word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/info/content/eu-initiative-restrictions-payments-cash_cs .
Vaše náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 26. 5. 2017.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/