EU 19/16 Konzultace o účelnosti právních předpisů o chemických látkách; T: 27. 05. 2016

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci na téma účelnosti právních předpisů o chemických látkách (kromě REACH). Tato veřejná konzultace je prováděna na podporu posílení kontroly účelnosti nejrelevantnějších chemických látek (kromě REACH), jakož i s tím souvisejících právních předpisů aplikovaných na související odvětví.

Cílem této konzultace je získat názory zúčastněných stran a subjektů na fungování legislativního rámce o chemických látkách. Tento legislativní rámec zahrnuje právní předpisy o identifikaci nebezpečí a klasifikaci chemických látek spolu s právními předpisy, jimiž se řídí opatření k řízení rizik pro chemické látky, a to včetně ustanovení souvisejících s chemickými látkami v bezpečnostní legislativě, předpisech v oblasti dopravy či ochraně životního prostředí.

Dokument s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve verzi doc v příloze této stránky.

Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Jakékoliv náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz a to nejpozději do 27. května 2016.

Související soubory

/jak-na-