EU 19/21 Odvětvový referenční dokument pro kovodělné výrobky, T:5.2.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování Návrh rozhodnutí k environmentálnímu řízení a výkonnosti – Odvětvový referenční dokument pro kovodělné výrobky.

Záměrem tohoto dokumentu je podpora všech organizací v odvětví výroby kovodělných výrobků, které se zaměřují na relevantní environmentální aspekty, přímé i nepřímé, s cílem najít informace o osvědčených postupech v oblasti environmentálního managementu a příslušných environmentálních vlastnostech specifických pro dané odvětví, stejně tak ukazatele pro měření jejich vlivu na životní prostředí a měřítka excelence.

Cílovou skupinou tohoto dokumentu jsou firmy patřící do odvětví výroby kovových výrobků, zejména firmy s následujícími kódy NACE 24, NACE 25, NACE 28, NACE 29 a NACE 32.

Níže naleznete dokumenty – EU 19_21 EK Návrh rozhodnutí a EU 19_21 EK Příloha v anglickém jazyce ve formátu pdf (český jazyk či jiný formát bohužel nejsou k dispozici)
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu  eupripominkovani@komora.cz  do 5. 2. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/